Thẻ: chữa bệnh

  • Các phương pháp chữa bệnh mất ngủ

    Các phương pháp chữa bệnh mất ngủ

    Để điều trị mất ngủ mãn tính hiệu quả, việc tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng này là rất quan trọng. Dưới đây là một số bước cần thiết để tìm nguyên nhân và điều trị mất ngủ mãn tính: 6. Xem xét điều trị y khoa: Nếu mất ngủ mãn tính không…