Thẻ: bệnh mất ngủ

  • Triệu chứng và nguyên nhân của bệnh mất ngủ

    Triệu chứng và nguyên nhân của bệnh mất ngủ

    Mất ngủ là một vấn đề phức tạp và có nhiều nguyên nhân gây ra, bao gồm: Vấn đề tâm lý và căng thẳng: Stress từ công việc, học tập, tài chính, hoặc các sự kiện đời sống như ly hôn, mất người thân, mất việc làm có thể gây ra mất ngủ. Căng thẳng…